Om Malveholm Psykologi

Malveholm Psykologi drivs av Sofia Malveholm. Sofia har Psykologexamen från Lunds universitet och universitetet i Bergen och har både svensk och norsk psykologlegitimation. Hon har vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och neuropsykiatrisk utredning av både barn och vuxna.

Legitimerad Psykolog

Det finns idag många olika yrkestitlar för personer som arbetar med psykisk hälsa. En psykolog har genomgått en kvalitetskontrollerad utbildning under 6 år med fokus på psykologi från många infallsvinklar: gruppsykologi, utvecklingspsykologi, kulturens inverkan, hjärnans fungerande, tidiga relationers inverkan, hur vårt beteende samspelar med våra känslor samt grundläggande och medfödda psykologiska förmågor.

Det unika för psykologer är den breda kompetensen för människans psykiska mående. Vid neuropsykiatriska utredningar behövs den breda kompentensen för att på djupet undersöka vad svårigheterna grundar sig i. Svårigheter med exempelvis uppmärksamhet kan ha många förklaringar och för att kunna hitta rätt behandling behöver vi veta vad det är vi ska behandla.

Psykologer har en så kallad psykologlegitimation vilket innebär att psykologen bär ett högt eget ansvar för sitt arbete och att man följer både lagar och socialstyrelsens riktlinjer. Psykolog är dessutom en skyddad titel, ingen annan än de som har genomgått utbildningen och godkänts av Socialstyrelsen får kalla sig det.

Går du till en psykolog får du med andra ord en kvalitetssäkrad behandling.